Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Filnummer

Vælger, hvordan der tildeles filnumre til optagede billeder.

  1. MENU(Opsætning) → [Filnummer] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Serie (standardindstilling):
Selvom du ændrer destinationsmappen for optagelser, eller skifter hukommelseskortet, fortsætter produktet med at tildele numre til filer i rækkefølge.
(Hvis der er et højere filnummer på det nye hukommelseskort end den sidste billedfil, tildeles der et nummer, som er ét højere end det højeste nummer, som er tildelt.)

Nulstil:
Produktet nulstiller numre, når der optages en fil i en ny mappe, og tildeler numre til filer startende med "0001".
(Når optagemappen indeholder en fil, tildeles der et nummer, der er ét højere end det højeste nummer.)