Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Panorering: Retning

Indstiller kameraets panoreringsretning ved optagelse af panoramabilleder.

  1. MENU (Kameraindst.) → [Panorering: Retning] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Højre (standardindstilling):
Panorer kameraet fra venstre til højre.

Venstre:
Panorer kameraet fra højre til venstre.

Op:
Panorer kameraet nedefra og op.

Ned:
Panorer kameraet oppefra og ned.