Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Oprettelse af Blu-ray-diske

Du kan oprette Blu-ray-diske ud fra AVCHD-film, der er importeret til en computer. Computeren skal være i stand til at oprette Blu-ray-diske. Der kan anvendes BD-R (ikke genskrivbar) eller BD-RE (genskrivbar)-diske. Der kan ikke laves multisessionsoptagelser. For at kunne oprette Blu-ray-diske vha. "PlayMemories Home" skal du sørge for at installere den dedikerede tilføjelsessoftware. For yderligere oplysninger, se følgende URL:

http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/

Din computer skal være sluttet til internettet for at kunne foretage installationen. Se hjælp for "PlayMemories Home" angående detaljerede betjeninger.

Bemærk!

  • For at kunne afspille en Blu-ray-disk, som blev oprettet ud fra film optaget i [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], skal du anvende en enhed, som er kompatibel med AVCHD-format Ver. 2.0.