Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Nulstil indstilling

Nulstiller produktet til standardindstillingerne. Selvom du aktiverer [Nulstil indstilling], bevares de optagede billeder.

  1. MENU(Opsætning) → [Nulstil indstilling] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Nulstil kameraindstillinger:
Initialiserer hovedindstillingerne for optagelse til standardindstillingerne.

Initialiser:
Initialiserer alle indstillingerne til standardindstillingerne.

Bemærk!

  • Du må ikke tage batteriet ud under nulstilling.
  • Når du udfører [Initialiser], kan downloadede applikationer på produktet muligvis blive afinstalleret. For at anvende disse applikationer igen skal du geninstallere dem.