Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Vis plads på medie

Viser optagetiden for film og antallet af stillbilleder, som kan optages, på det indsatte hukommelseskort.

  1. MENU(Opsætning) → [Vis plads på medie].