Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Hukommelseskort

Hukommelseskort

Angivelser for korttype i hjælpevejledningen

"Memory Stick PRO Duo"-medier
("Memory Stick XC-HG Duo"/"Memory Stick PRO Duo"/"Memory Stick PRO-HG Duo")

SD-kort
(SD-hukommelseskort/SDHC-hukommelseskort/SDXC-hukommelseskort)

 • "Memory Stick PRO Duo"-medier, "Memory Stick XC-HG Duo"-medier og SD-kort op til 64 GB er blevet afprøvet og godkendt til brug med dette produkt.
 • Der anbefales følgende hukommelseskort ved optagelse af film:
  • (Mark2) ("Memory Stick PRO Duo" (Mark2))
  • ("Memory Stick XC-HG Duo" (Mark2))
  • ("Memory Stick PRO-HG Duo")
  • Klasse 4 SD-kort eller hurtigere

Bemærk!

 • Når du bruger et hukommelseskort med dette produkt for første gang, anbefales det, at du formaterer kortet med produktet for at opnå en stabil ydelse af hukommelseskortet inden optagelse.
  Bemærk, at formateringen permanent sletter alle data på hukommelseskortet og ikke kan gøres om. Gem vigtige data på en computer e.l.
 • Hvis du gentagne gange optager og sletter billeder over længere tid, kan der opstå fragmentering af dataene i filer på hukommelseskortet, og filmoptagelse kan blive afbrudt midt under optagelsen. Hvis dette skulle ske, skal du gemme dine billeder på en computer eller et andet lagringssted, og derefter udføre [Formater].
 • Det kan ikke garanteres, at hukommelseskort, der er formateret med en computer, kan bruges sammen med produktet.
 • Læse-/skrivehastigheder af data varierer afhængigt af kombinationen af hukommelseskort og anvendt udstyr.
 • Vi anbefaler, at du sikkerhedskopierer vigtige data til f.eks. en harddisk på en computer.
 • Sæt ikke noget klistermærke på selve hukommelseskortet eller en hukommelseskortadapter.
 • Rør ikke terminaldelen på hukommelseskortet med hånden eller en metalgenstand.
 • Slå, bøj eller tab ikke hukommelseskortet.
 • Adskil eller ændr ikke hukommelseskortet.
 • Udsæt ikke hukommelseskortet for vand.
 • Opbevar ikke hukommelseskortet inden for små børns rækkevidde. De kan komme til at sluge det.
 • Hukommelseskortet kan være varmt lige efter længere tids brug. Vær forsigtig, når du håndterer det.
 • Indsæt ikke et hukommelseskort som ikke passer til hukommelseskortåbningen. Gør du det, vil det forårsage en fejlfunktion.
 • Brug eller opbevar ikke hukommelseskortet under følgende forhold:
  • På steder med høj temperatur som f.eks. i en bil parkeret i solen
  • På steder, der er udsat for direkte sollys
  • På fugtige steder eller steder, hvor der findes ætsende stoffer
 • Billeder, som er optaget på et "Memory Stick XC-HG Duo"-medie og SDXC-hukommelseskort, kan ikke importeres til eller afspilles på computere eller AV-udstyr, der ikke er kompatible med exFAT, når tilslutningen er foretaget vha. et mikro-USB-kabel. Sørg for at enheden er kompatibel med exFAT, inden den tilsluttes til produktet. Hvis du tilslutter dit produkt til en inkompatibel enhed, bliver du muligvis bedt om at formatere kortet. Du skal aldrig følge denne besked om at formatere kortet, for det vil slette alle data på kortet. (exFAT er det filsystem, som anvendes på "Memory Stick XC-HG Duo"-medier og SDXC-hukommelseskort.)

"Memory Stick"-medier

De typer "Memory Stick"-medier, der kan bruges sammen med produktet, er som følger. Det kan dog ikke garanteres, at alle "Memory Stick"-mediefunktioner virker korrekt.

 • "Memory Stick PRO Duo"-medier: *1*2*3
 • "Memory Stick PRO-HG Duo"-medier: *1*2
 • "Memory Stick XC-HG Duo"-medier: *1*2

*1Denne "Memory Stick" er udstyret med MagicGate-funktion. MagicGate er teknologi til kopibeskyttelse, som bruger krypteringsteknologi. Dataoptagelse/-afspilning, som kræver MagicGate-funktioner, kan ikke udføres vha. dette produkt.

*2Overførsel ved høj hastighed vha. en parallel grænseflade er understøttet.

*3Det er kun medier mærket med Mark2, som kan anvendes til optagelse af film.

Bemærkninger om brug af "Memory Stick Micro"-medier (sælges separat)

 • Dette produkt er kompatibelt med "Memory Stick Micro"-medier ("M2"). "M2" er en forkortelse for "Memory Stick Micro"-medier.
 • For at anvende et "Memory Stick Micro"-medie sammen med dette produkt skal du sørge for at indsætte "Memory Stick Micro"-mediet i en "M2"-adapter, der er lige så stor som Duo-størrelsen. Hvis du indsætter et "Memory Stick Micro"-medie i produktet uden en "M2"-adapter, der er lige så stor som Duo-størrelsen, er det ikke sikkert, at du kan fjerne det fra produktet.
 • Opbevar ikke "Memory Stick Micro"-mediet inden for små børns rækkevidde. De kan komme til at sluge det.