Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Om det interne genopladelige batteri

Dette kamera har et indbygget genopladeligt batteri til bevarelse af dato og tid samt andre indstillinger, uanset om der er tændt eller slukket for strømmen, eller om batteriet er opladet eller afladet. Dette genopladelige batteri oplades kontinuerligt, så længe du bruger produktet. Men hvis du kun anvender produktet i korte perioder, aflades det gradvist. Hvis du overhovedet ikke anvender produktet i ca. 2 måned(er), aflades det fuldstændigt. I denne situation skal du sørge for at oplade dette genopladelige batteri, før du bruger produktet. Selvom det genopladelige batteri ikke er helt opladet, kan du dog godt bruge produktet, så længe du ikke optager datoen og klokkeslættet.

Metoder til opladning af det interne genopladelige batteri

Indsæt et opladet batteri i produktet, eller slut produktet til en stikkontakt vha. lysnetadapteren (medfølger), og lad produktet være i 24 timer eller længere med strømmen slukket.