Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Mappenavn

De stillbilleder, som du optager, gemmes i en mappe, der oprettes automatisk under DCIM-mappen på hukommelseskortet. Du kan ændre den måde, der tildeles mappenavne på.

  1. MENU(Opsætning) → [Mappenavn] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Standardformat (standardindstilling):
Mappenavnsformen er som følger: mappenummer + MSDCF.
Eksempel: 100MSDCF

Datoformat:
Mappenavnsformen er som følger: mappenummer + Å (sidste ciffer)/MM/DD.
Eksempel: 10030405 (Mappenummer: 100, dato: 04/05/2013)

Bemærk!

  • Mappeformen for MP4-film er fastsat til "mappenummer + ANV01".