Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Oprettelse af en disk med en anden enhed end en computer

Du kan også oprette diske vha. en Blu-ray-optager osv. Afhængigt af den enhed du anvender, varierer de disktyper, som kan oprettes.

Blu-ray-optager:

HD-billedkvalitet (high definition)

Standarddefinition billedkvalitet (STD)

HDD-optager osv.:

Standarddefinition billedkvalitet (STD)

Bemærk!

  • Ved oprettelse af AVCHD-diske vha. "PlayMemories Home" fra film optaget i [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] eller [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)], omdannes billedkvaliteten, og det er ikke muligt at oprette diske, som har den oprindelige billedkvalitet. Konvertering af billedkvaliteten tager tid. For at kunne gemme film med den oprindelige billedkvalitet skal du anvende Blu-ray-diske.
  • For at oprette en Blu-ray-disk ud fra film optaget i [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] er du nødt til at anvende en enhed, som er kompatibel med AVCHD-format Ver. 2.0. Den oprettede Blu-ray-disk kan kun afspilles på en enhed, som er kompatibel med AVCHD-format Ver. 2.0.
  • Se brugervejledningen til den enhed du anvender angående yderligere oplysninger om oprettelse af en disk.