Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Starttid strømbesp.

Du kan indstille tidsintervaller for skift til strømbesparende tilstand. Foretag en betjening, som f.eks. at trykke udløserknappen halvt ned, for at vende tilbage til optagetilstand.

  1. MENU (Opsætning) → [Starttid strømbesp.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

30 min./5 min./2 min./1 min. (standardindstilling)/10 sek.

Bemærk!

  • Sluk for produktet, når du ikke anvender det i lang tid.
  • Når du anvender et objektiv med elektrisk zoom, trækkes objektivet tilbage ét minut efter, betjeningen af produktet er stoppet, hvis [Starttid strømbesp.] er indstillet til [10 sek.].
  • Funktionen til automatisk slukning aktiveres ikke under afspilning af diasshow eller optagelse af film, eller ved tilslutning til en computer.