Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Rensetilstand

Giver dig mulighed for at rense billedsensoren.

 1. MENU (Opsætning) → [Rensetilstand] [Angiv]
 2. Følg instruktionerne på skærmen og sluk for produktet.
 3. Tag objektivet af.
 4. Brug blæseren til at rense billedsensorens overflade og området omkring.
 5. Sæt objektivet på.

Bemærk!

 • Der følger ikke nogen blæser med dette produkt. Brug en blæser, som fås i handlen.
 • Rensning kan kun udføres, når batteriniveauet er(3 resterende batteriikoner) eller mere. Brug af en AC-PW20-lysnetadapter anbefales.
 • Brug ikke en blæser af spraytypen, da den muligvis kan sprede vanddråber inde i kamerahuset.
 • Sæt ikke spidsen af en blæser ind i hulningen bag monteringsområdet for objektivet, så spidsen af blæseren ikke rører ved billedsensoren.
 • Hold kameraet så det vender lidt nedad, hvorved støvet kan falde ud.
 • Udsæt ikke produktet for nogen stød under rensning.
 • Når billedsensoren renses med en blæser, må der ikke blæses for kraftigt. Hvis du blæser for kraftigt på sensoren, kan produktet blive beskadiget indvendigt.
 • Hvis der forbliver støv tilbage, selv efter du har renset produktet som beskrevet, skal du konsultere et serviceværksted.