Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Fjernbetjening

Du kan betjene dette produkt og optage billeder vha. SHUTTER-knappen, 2SEC-knappen (selvudløser med en forsinkelse på 2 sekunder) og START/STOP-knappen (eller filmknappen (kun RMT-DSLR2)) på den trådløse fjernbetjening RMT-DSLR1 (sælges separat) og RMT-DSLR2 (sælges separat). Se også i betjeningsvejledningen til den trådløse fjernbetjening.

  1. MENU(Opsætning) → [Fjernbetjening] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Tillader betjening med den trådløse fjernbetjening.

Fra (standardindstilling):
Tillader ikke betjening med den trådløse fjernbetjening.

Bemærk!

  • Den trådløse fjernbetjening RMT-DSLR1 kan ikke anvendes til filmoptagelse.
  • Objektivet eller modlysblænden blokerer muligvis for den fjernbetjeningssensor, som modtager signalerne. Brug den trådløse fjernbetjening fra en position, hvor signalet kan nå hen til produktet.
  • Når [MOVIE-knap] er indstillet til [Fra], aktiveres START/STOP-knappen (Filmknap) på RMT-DSLR2 den trådløse fjernbetjening ikke.