Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

HDMI-info.visn.

Vælger, om der skal vises optageinformation, når dette produkt og tv'et er tilsluttet vha. et HDMI-kabel (sælges separat).

  1. MENU(Opsætning) → [HDMI-info.visn.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til (standardindstilling):
Viser optageinformationen for det afspillede billede.

Fra:
Viser ikke optageinformationen for det afspillede billede.