Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Indst.dato/tid

Indstiller datoen og klokkeslættet igen.

  1. MENU(Opsætning) → [Indst.dato/tid] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Sommertid:
Vælger sommertid [Til]/[Fra].

Dato/tid:
Indstiller datoen og klokkeslættet.

Datoformat:
Vælger formatet for visning af dato og klokkeslæt.