Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

HDMI-opløsning

Når du tilslutter produktet til et HD (high-definition) TV med HDMI-terminaler vha. et HDMI-kabel (sælges separat), kan du vælge HDMI-opløsning for billeder, som sendes til tv’et.

  1. MENU(Opsætning) → [HDMI-opløsning] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto (standardindstilling):
Produktet genkender automatisk et HD TV og indstiller udgangsopløsningen.

1080p:
Udsender signaler i HD-billedkvalitet (1080p).

1080i:
Udsender signaler i HD-billedkvalitet (1080i).

Bemærk!

  • Hvis billederne ikke vises ordentligt vha. indstillingen [Auto] , skal du vælge enten [1080i] eller [1080p], afhængigt af hvilket tv som skal tilsluttes.