Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

USB-tilslutning

Vælger den passende USB-tilslutningsmetode for hver enkelt computer eller USB-enhed, som sluttes til dette produkt.

  1. MENU(Opsætning) → [USB-tilslutning] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto (standardindstilling):
Opretter automatisk en masselagrings- eller MTP-tilslutning afhængigt af den computer eller andre USB-enheder, som skal tilsluttes. Windows 7- eller Windows 8-computere tilsluttes i MTP, og deres unikke funktioner er aktiveret til brug.

Masselager:
Opretter en masselagringstilslutning mellem dette produkt, en computer og andre USB-enheder.

MTP:
Opretter en MTP-tilslutning mellem dette produkt, en computer og andre USB-enheder. Windows 7- eller Windows 8-computere tilsluttes i MTP, og deres unikke funktioner er aktiveret til brug. På computere som kører et andet OS (Windows Vista, Mac OS X) vises guiden Automatisk afspilning, og stillbillederne i optagemappen på dette produkt importeres til computeren.

Fjern-pc:
Anvender "Remote Camera Control" til at betjene dette produkt fra computeren, inklusive funktioner som f.eks. optagelse og lagring af billeder på computeren.

Bemærk!

  • Hvis Device Stage* ikke vises på Windows 7 eller Windows 8, skal [USB-tilslutning] indstilles til [Auto].

* Device Stage er en menuskærm, som anvendes til håndtering af tilsluttede enheder, som f.eks. et kamera (funktion i Windows 7 eller Windows 8).