Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

LA-EA4 Fatningsadapter

Hvis du anvender fatningsadapteren LA-EA4 (sælges separat), er de følgende funktioner til rådighed.

Autofokus:
Kun til rådighed med objektiver, som kan optage i fuld størrelse

AF-system:
Fasedetektion AF

Valg af AF/MF:
SAM-objektiv:
Kan ændres vha. betjeningskontakten på objektivet.
SSM-objektiv:
Kan ændres vha. betjeningskontakten på objektivet. Når kontakten på objektivet er indstillet til AF, kan du anvende MENU til ændring af fokusmetoden.
Andre objektiver:
Kan ændres vha. MENU.

Fokustilstand:
Tilgængelige tilstande er som følger
(Enkeltbilled-AF/Kontinuerlig AF)

Tilgængeligt fokusområde

Bred:
Produktet vælger automatisk et fokusområde ud fra 15 områder.

Centrum:
Produktet anvender udelukkende fokusområdet placeret i midterområdet.

Fleksibelt punkt:
Du kan vælge et fokusområde ud fra 15 områder vha. kontrolhjulet.