Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Optagetid for film

Tabellen nedenfor viser de omtrentlige maksimale optagetider, der kan optages på et hukommelseskort, som er formateret med dette produkt. Disse tal er totaltiderne for alle filmfiler på hukommelseskortet. Optagetiden kan muligvis variere afhængigt af optageforholdene og hukommelseskortet.
(h (timer), m (minutter))

60i 24M(FX)
50i 24M(FX)

2GB: 10 m

4GB: 20 m

8GB: 40 m

16GB: 1 h 30 m

32GB: 3 h

64GB: 6 h

60i 17M(FH)
50i 17M(FH)

2GB: 10 m

4GB: 30 m

8GB: 1 h

16GB: 2 h

32GB: 4 h 5 m

64GB: 8 h 15 m

60p 28M(PS)
50p 28M(PS)

2GB: 9 m

4GB: 15 m

8GB: 35 m

16GB: 1 h 15 m

32GB: 2 h 30 m

64GB: 5 h 5 m

24p 24M(FX)
25p 24M(FX)

2GB: 10 m

4GB: 20 m

8GB: 40 m

16GB: 1 h 30 m

32GB: 3 h

64GB: 6 h

24p 17M(FH)
25p 17M(FH)

2GB: 10 m

4GB: 30 m

8GB: 1 h

16GB: 2 h

32GB: 4 h

64GB: 8 h

1440×1080 12M

2GB: 20 m

4GB: 40 m

8GB: 1 h 20 m

16GB: 2 h 45 m

32GB: 5 h 30 m

64GB: 11 h

VGA 3M

2GB: 1 h 10 m

4GB: 2 h 25 m

8GB: 4 h 55 m

16GB: 10 h

32GB: 20 h

64GB: 40 h

Kontinuerlig optagelse kan foretages i ca. 29 minutter for hver enkelt optagelse (begrænset af produktspecifikationer). Ved film i størrelsen [MP4 12M] er det muligt at foretage kontinuerlig optagelse i ca. 20 minutter (begrænset af 2 GB filstørrelse).

Bemærk!

  • Optagetiden for film varierer, da produktet er udstyret med VBR (Variable Bit Rate), som automatisk justerer billedkvaliteten afhængigt af optagescenen.
    Når du optager et motiv i hurtig bevægelse, er motivet mere tydeligt, men optagetiden er kortere, da der behøves mere hukommelse til optagelsen.
    Optagetiden varierer også afhængigt af optageforholdene, motivet og indstillingerne for billedkvalitet/-format.