Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Manuel eksp.

Du kan optage med den ønskede eksponeringsindstilling ved at justere både lukkerhastigheden og blænden.Lukkerhastigheden og blændeværdien kan ændres under optagelse af film.

 1. Indstil tilstandsknappen til M (Manuel eksp.).
 2. Vælg den ønskede blændeværdi ved at dreje på den forreste vælger.
  Vælg den ønskede lukkerhastighed ved at dreje på den bagerste vælger.
  Når [ISO] er indstillet til andet end [ISO AUTO], skal du anvende MM (manuelt afpasset) til at kontrollere eksponeringsværdien.
  Mod +: Billeder bliver lysere.
  Mod - : Billeder bliver lysere.
  0: Den passende eksponering analyseret af produktet
 3. Juster fokuseringen og optag motivet.

Bemærk!

 • Når [ISO] indstilles til [ISO AUTO], ændres ISO-værdien automatisk for at opnå den passende eksponering vha. den blændeværdi og lukkerhastighed, som du har indstillet. Hvis den blændeværdi og lukkerhastighed, du har indstillet, ikke er egnet til den passende eksponering, blinker indikatoren for ISO-værdi.
 • Indikatoren for manuelt afpasset vises ikke, når [ISO] er indstillet til [ISO AUTO].
 • Når mængden af omgivende lys overstiger lysmålingsområdet for Manuelt afpasset, blinker indikatoren for Manuelt afpasset.
 • Indikatoren / (SteadyShot-advarsel) vises ikke i manuel eksponeringstilstand.
 • Lysstyrken på billedet på skærmen afviger muligvis fra det egentlige billede, som optages.

Tip!

 • Du kan ændre kombinationen af lukkerhastighed og blænde (F-værdi), uden at ændre den indstillede eksponeringsværdi, ved at dreje på den forreste/bagerste vælger, mens du trykker på AEL-knappen. (Manuelt skift)