Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Blændeprioritet

Du kan optage ved at justere blænden og ændre det fokuserede område, eller ved at defokusere baggrunden.Blændeværdien kan ændres under optagelse af film.

 1. Indstil tilstandsknappen til A (Blændeprioritet).
 2. Vælg den ønskede værdi ved at dreje på den forreste vælger.
  • Mindre F-værdi: Motivet er fokuseret, mens objekter foran og bagved motivet er slørede.
   Større F-værdi: Motivet samt dets forgrund og baggrund er alle fokuserede.
 3. Juster fokuseringen og optag motivet.
  Lukkerhastigheden justeres automatisk for at opnå den korrekte eksponering.

Bemærk!

 • Hvis den korrekte eksponering ikke kan opnås efter indstilling, blinker lukkerhastigheden på optageskærmen. Selvom du kan optage som den er, anbefales det at indstille den igen.
 • Lysstyrken på billedet på skærmen afviger muligvis fra det egentlige billede, som optages.

Tip!

 • Mindre F-værdi (åbning af blænden) indsnævrer det område, som er fokuseret. Dette giver dig mulighed for at fokusere skarpt på motivet og sløre objekterne foran og bagved motivet (skarphedsdybden bliver mindre). Større F-værdi (indsnævring af blænden) gør det område, som er fokuseret, bredere. Dette giver dig mulighed for at optage sceneriets dybde (skarphedsdybden bliver dybere).