Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Præ-AF (stillbillede)

Produktet justerer automatisk fokus, inden du trykker udløserknappen halvvejs ned.

  1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Præ-AF] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til (standardindstilling):
Justerer fokus, inden du trykker udløserknappen halvvejs ned.
Fra
Justerer ikke fokus, inden du trykker udløserknappen halvvejs ned.

Bemærk!

  • [Præ-AF] er kun til rådighed, når der er monteret et E-fatningsobjektiv.