Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Bedste auto

Produktet genkender og evaluerer automatisk optageforholdene, og de passende indstillinger indstilles automatisk.

Produktet optager muligvis flere billeder og opretter et sammensat billede osv., ved hjælp af flere optageindstillinger end i Intelligent auto-tilstand, for at optage billeder i højere kvalitet.
 1. Indstil tilstandsknappen til (Autotilstand).
 2. MENU(Kameraindst.) → [Autotilstand][Bedste auto].
  • Når [Guide tilstandsvælg.] er indstillet til [Til], kan du vælge de ønskede indstillinger, efter du har ændret positionen af tilstandsknappen.
 3. Ret kameraet mod motivet.
  Når kameraet genkender en scene, vises ikonet for scenegenkendelse på skærmen. Hvis det er nødvendigt, vises der også den passende optagefunktion, samt antallet af gange lukkeren udløses.

 4. Juster fokuseringen og optag billedet.
  Når kameraet optager flere billeder, vælger og gemmer det automatisk det passende billede. Du kan også gemme alle billederne ved at indstille [B. auto billedudtræk.].

Bemærk!

 • Når produktet anvendes til at oprette sammensatte billeder, tager optageprocessen længere end normalt.
 • Produktet genkender ikke scenen, når du anvender andre zoomfunktioner end optisk zoom.
 • Produktet genkender muligvis ikke en scene ordentligt under visse optageforhold.
 • Når [Kvalitet] er indstillet til [RAW] eller [RAW og JPEG], kan produktet ikke oprette et sammensat billede.