Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Visning af billeder på et "BRAVIA" Sync-kompatibelt tv

Du kan betjene dette produkt med tv'ets fjernbetjening, hvis du tilslutter dette produkt til et tv, som understøtter "BRAVIA" Sync vha. et HDMI-kabel (sælges separat).

  1. Sluk for både dette produkt og tv’et.
  2. Tilslut produktets HDMI-jackstik til HDMI-jackstikket på tv'et vha. et HDMI-kabel (sælges separat).
  3. Tænd for tv'et og skift indgangen.
  4. Tænd for dette produkt og tryk derefter på (Afspil)-knappen for at vælge afspilningstilstand.
  5. MENU(Opsætning) → [KONTROL TIL HDMI] → [Til].
  6. Tryk på SYNC MENU-knappen på tv’ets fjernbetjening og vælg den ønskede tilstand.

Bemærk!

  • Kun tv'er som understøtter "BRAVIA" Sync kan udføre SYNC MENU-betjeninger. Se i den betjeningsvejledning der fulgte med tv'et angående detaljer.
  • Hvis produktet udfører uønskede betjeninger som reaktion på tv'ets fjernbetjening, når produktet er tilsluttet til en anden producents tv vha. en HDMI-tilslutning, skal du vælge MENU(Opsætning) → [KONTROL TIL HDMI][Fra].