Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Skærmlysstyrke

Du kan justere skærmens lysstyrke.

  1. MENU(Opsætning) → [Skærmlysstyrke] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Manuel (standardindstilling):
Giver dig mulighed for at justere lysstyrken inden for et område fra –2 til +2.

Solskinsvejr:
Indstiller den passende lysstyrke til optagelse udendørs.

Bemærk!

  • Indstillingen [Solskinsvejr]er for lys til optagelse indendørs. Indstil [Skærmlysstyrke] til [Manuel]ved optagelse indendørs.