Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Fasedetekt.område (ILCE-7)

Indstiller, om autofokuspunkterne for Fasedetektion AF skal vises eller ej.

  1. MENU (Brugerdef. indstillinger)[Fasedetekt.område] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til
Viser autofokuspunkterne for Fasedetektion AF.
Fra (standardindstilling):
Viser ikke autofokuspunkterne for Fasedetektion AF.

Bemærk!

  • Når blændeværdien er F9,0 eller over, kan Fasedetektion AF ikke anvendes. Der er kun Kontrast-AF til rådighed.
  • Fasedetektion AF er kun til rådighed med kompatible objektiver. Hvis der er monteret et inkompatibelt objektiv, er du ikke i stand til at anvende fasedetektion AF. Fasedetektion AF fungerer endda muligvis ikke med visse kompatible objektiver, hvis sådanne objektiver er købt tidligere, og ikke er blevet opdateret. For detaljer om kompatible objektiver skal du besøge Sony-websiden i dit område, eller konsultere din Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret Sony-serviceværksted.
  • Når der anvendes en fatningsadapter (sælges separat) til at montere et A-fatningsobjektiv (sælges separat), kan dette produkts Fasedetektion AF ikke anvendes.
  • Fasedetektion AF fungerer ikke under optagelse af film. Autofokuspunkterne for Fasedetektion AF vises ikke.