Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Lydsignaler

Vælger, om produktet afgiver lyd eller ej, når du betjener produktet.

  1. MENU (Opsætning) → [Lydsignaler] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til (standardindstilling):
Afgiver lyd, når du betjener produktet.

Fra:
Afgiver ikke lyd, når du betjener produktet.