Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Søgerlysstyrke

Når der anvendes en elektrisk søger, justerer dette produkt lysstyrken i den elektriske søger.

  1. MENU(Opsætning) → [Søgerlysstyrke] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto (standardindstilling):
Justerer automatisk lysstyrken for den elektriske søger.
Manuel
Vælger lysstyrken for den elektriske søger fra området –2 til +2.