Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

AF-lampe (stillbillede)

AF-lampen sørger for udfyldningslys, så det bliver lettere at fokusere på et motiv i mørke omgivelser. Den røde AF-lampe gør det nemt for produktet at fokusere, når udløserknappen trykkes halvvejs ned, indtil fokus fastlåses.

 1. MENU (Kameraindst.) → [AF-lampe] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto (standardindstilling):
Bruger AF-lampen.
Fra
Bruger ikke AF-lampen.

Bemærk!

 • Fokus opnås så længe AF-lampens lys når hen på motivet, også selvom lyset ikke skulle nå hen på midten af motivet.
 • Du kan ikke anvende [AF-lampe] i følgende situationer:
  • I filmtilstand
  • I [Panorering]-tilstand
  • Når [Fokustilstand] er indstillet til [Kontinuerlig AF]
  • Når [Valg af motiv] er indstillet til [Landskab], [Sportsaktiviteter] eller [Nattescene].
  • Når der er monteret en fatningsadapter
 • Når [Fokusområde] er indstillet til [Bred] eller [Zone], angives AF-områdesøgerens ramme med en stiplet linje.
 • AF-lampen udsender et meget kraftigt lys. Selvom der ikke er nogen sundhedsrisiko, skal du ikke kigge direkte ind i AF-lampen på tæt hold.