Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Indst. for lydstyrke

Justerer lydstyrken.

  1. MENU(Opsætning) → [Indst. for lydstyrke] → ønsket indstilling.

Justering af lydstyrken under afspilning

Tryk nederst på kontrolhjulet under afspilning af film for at få vist betjeningspanelet, og juster derefter lydstyrken. Du kan justere lydstyrken, mens du lytter til selve lyden.