Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Du kan ikke tænde for produktet.

  • Efter indsætning af batteriet i produktet kan det tage nogle få øjeblikke for produktet at starte.
  • Sørg for at kontrollere, at batteriet er sat korrekt i.
  • Batteriet aflades af sig selv, også selvom du ikke anvender det. Oplad batteriet inden brug.
  • Sørg for, at batteriet er NP-FW50.