Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Bekræft slet

Du kan indstille, om der vælges [Slet] eller [Fortryd] som standardindstillingen på bekræftelsesskærmen for sletning.

  1. MENU (Opsætning) → [Bekræft slet] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

"Slet" først:
[Slet] vælges som standardindstillingen.

"Annul." først (standardindstilling):
[Fortryd]vælges som standardindstillingen.