Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Strømmen slukker pludseligt.

  • Afhængigt af produktets og batteriets temperatur kan produktet muligvis slukke automatisk for at beskytte sig selv. I dette tilfælde vises der en meddelelse på produktets skærm, inden produktet slukker.
  • Hvis du ikke betjener produktet i en vis tidsperiode, slukker det automatisk for at forhindre afladning af batteriet. Tænd for produktet igen.