Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Visningskvalitet

Du kan ændre visningskvaliteten.

  1. MENU(Opsætning) → [Visningskvalitet] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Høj:
Viser i høj kvalitet.

Standard:
Viser i standardkvalitet.

Bemærk!

  • Når [Høj] er indstillet, er batteriforbruget højere, end når [Standard] er indstillet.