Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Liste over ikoner på skærmen

I LCD-skærmtilstanden

Ved afspilning (Visning af grundlæggende information)

I søgertilstanden

I Automatisk tilstand eller Valg af motiv-tilstand

I tilstanden P/A/S/M/Panorering

 1. P P* A S M
  Optagetilstand
  Hukommelsesnummer
  Ikoner for Scenegenkendelse
  Hukommelseskort/Status for overførsel
  100
  Resterende antal billeder, der kan optages
  Bredde-højde-forhold for stillbilleder
  ILCE-7:
  24M / 10M / 6.0M / 20M / 8.7M / 5.1M / 2.6M / 2.2M
  Billedformat for stillbilleder
  ILCE-7R:
  36M / 15M / 9.0M / 30M / 13M / 7.6M / 3.8M / 3.2M
  Billedformat for stillbilleder
  Billedkvalitet for stillbilleder
  Billedhastighed for film
  Optageindstillinger for film
  Resterende batteri
  Advarsel om resterende batteri
  Blitzopladning i gang
  APS-C Optageformat
  Indstillingseffekt fra
  AF-lampe
  NFC er aktiveret
  Flytilstand
  Ingen lydoptagelse på film
  Vindstøjsreduktion
  SteadyShot/Advarsel for kamerarystelse
  Advarsel om overophedning
  Databasefilen er fuld/Databasefilfejl
  Smart zoom/Klar billedzoom/Digital zoom
  Område for punktmåling
  Digitalt vaterpas
  Lydniveau
  Visningstilstand
  100-0003
  Mappe- og filnummer
  Beskyt
  Optageformat for film
  DPOF
  DPOF indstillet
  Automatisk indramning
  Fjernbetjening
 2. Fremføringstilstand
  Blitztilstand/Rødøje-reduktion
  ±0.0
  Blitzkompensation
  Fokustilstand
  Fokusområde
  Registrering af ansigter/Smiludløser
  Lysmålingsmetode
  7500K A5 G5
  Hvidbalance (Auto, forudindstillet, brugerdefineret, farvetemperatur, farvefilter)
  D-områdeoptimering/Auto HDR
  +3 +3 +3
  Kreativ indstilling/kontrast, mætning, skarphed
  AF-låsning
  Billedeffekt


  Indikator for følsomhed af smilregistrering

 3. AF-låsning
  Vejledning for AF-låsning
  EV-skala
  Eksponeringskompensation/Manuelt afpasset
  REC 0:12
  Optagetid for filmen (m:s)
  Fokus
  1/250
  Lukkerhastighed
  F3.5
  Blændeværdi
  ISO400
  ISO AUTO
  ISO-følsomhed
  AE-lås
  Indikator for lukkerhastighed
  Indikator for blænde
  Histogram
  Advarsel for Auto HDR-billedfejl
  Billedeffektfejl
  2013-1-1
  10:37AM
  Dato for optagelse
  3/7
  Filantal/Antal billeder i visningstilstanden