Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Felt-menu

Vælger, om der altid skal vises menuens første skærm, når du trykker på MENU-knappen.

  1. MENU (Opsætning) → [Felt-menu] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til
Viser altid menuens første skærm (felt-menu).
Fra (standardindstilling):
Deaktiverer visning af felt-menuen.