Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Varemærker

 • Følgende mærker er varemærker tilhørende Sony Corporation.
  (, , "Memory Stick", , "Memory Stick PRO", , "Memory Stick Duo", , "Memory Stick PRO Duo", , "Memory Stick PRO-HG Duo", , "Memory Stick XC-HG Duo", , "Memory Stick Micro", , "MagicGate", "PhotoTV HD", "InfoLITHIUM", "PlayMemories Online", "PlayMemories Online"-logo, "PlayMemories Home", "PlayMemories Home"-logo, "PlayMemories Mobile", "PlayMemories Mobile"-logo)
 • "Blu-ray Disc™" og "Blu-ray™" er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.
 • "AVCHD Progressive" og "AVCHD Progressive"-logotypen er varemærker tilhørende Panasonic Corporation og Sony Corporation.
 • Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
 • HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC.
 • Microsoft, Windows, DirectX og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
 • Mac og Mac OS er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.
 • iOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco Systems Inc.
 • iPhone og iPad er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
 • Intel, Pentium og Intel Core er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation.
 • SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
 • Android og Google Play er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Google Inc.
 • Wi-Fi, Wi-Fi-logoet, Wi-Fi PROTECTED SET-UP er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
 • N-mærket er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.
 • DLNA og DLNA CERTIFIED er varemærker tilhørende Digital Living Network Alliance.
 • "PlayStation" er et registreret varemærke tilhørende Sony Computer Entertainment Inc.
 • Eye-Fi er et varemærke tilhørende Eye-Fi Inc.
 • Desuden er navne på systemer og produkter, som er anvendt i denne vejledning, generelt varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive udviklere eller producenter. Betegnelserne ™ eller ® er imidlertid ikke brugt i alle tilfælde i denne vejledning.