Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Identifikation af dele (underside)

  1. Åbning til batteriindsættelse
  2. Batteridæksel
  3. Stativgevindhul
    • Anvend et stativ med en skrue, der er mindre end 5,5 mm lang. Ellers kan du ikke fastgøre dette produkt ordentligt, og der kan muligvis opstå skade på produktet.

Tilslutningspladens dæksel

Brug dette, når du anvender en AC-PW20-lysnetadapter (sælges separat). Sæt tilslutningspladen ind i batterirummet og før derefter ledningen gennem tilslutningspladens dæksel som vist nedenfor.

  • Sørg for at ledningen ikke klemmes, når du lukker dækslet