Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Afspilning af film

Afspiller de optagede film.

 1. Tryk på (afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
 2. Vælg den film, som skal afspilles, vha. kontrolhjulet.
 3. For at afspille film skal du trykke på på midten.

Betjeninger, som er til rådighed under filmafspilning

Du kan foretage langsom afspilning og justering af lydstyrken osv. ved at trykke på den nederste side af kontrolhjulet.

 • : Afspilning
 • : Pause
 • : Hurtigt fremad
 • : Hurtigt tilbage
 • : Langsom forlæns afspilning
 • : Langsom baglæns afspilning
 • : Næste filmfil
 • : Forrige filmfil
 • : Viser det næste enkeltbillede
 • : Viser det forrige enkeltbillede
 • : Justering af lydstyrke
 • : Lukker betjeningspanelet

Tip!

 • "Langsom forlæns afspilning", "Langsom baglæns afspilning", "Viser næste enkeltbillede" og "Viser det forrige enkeltbillede" er til rådighed under pause.