Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Angiv udskrivning

Du kan på forhånd specificere hvilke stillbilleder på hukommelseskortet, som du ønsker at udskrive senere.

  1. MENU (Afspil) → [Angiv udskrivning] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Flere billeder:
Vælger billeder til udskriftsbestilling.

(1) Vælg et billede og tryk på på midten af kontrolhjulet. Der vises et -mærke i afkrydsningsfeltet. For at annullere valget skal du trykke på og slette -mærket.

(2) Gentag trin 1 for at udskrive andre billeder.

(3) MENU[OK] på midten.

Annuller alle:
Fjerner alle DPOF-mærker.

Udskriftsindstilling:
Du kan indstille, om datoen skal udskrives på billeder, som er registreret med DPOF-mærker.

(1) Vælg [Til] eller [Fra][Angiv] i [Datomærke].

Bemærk!

  • Du kan ikke tilføje DPOF-mærket til følgende filer:
    • Film
    • RAW-billeder