Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Direkte manuel fokus (DMF)

Du kan foretage finjusteringer manuelt, efter fokuseringen er låst.
Du kan hurtigt fokusere på et motiv, i stedet for at anvende manuel fokusering fra begyndelsen. Dette er praktisk i tilfælde som ved makrooptagelse.

  1. MENU (Kameraindst.) → [Fokustilstand][Dir. man. fokus.].
  2. Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere automatisk.
  3. Hold udløserknappen halvvejs nede, og drej på fokusringen for at opnå en skarpere fokusering.

    • Når du drejer på fokusringen, vises fokusafstanden på skærmen.