Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Roter

Roterer et optaget stillbillede mod urets retning.

  1. MENU (Afspil) → [Roter].
  2. Tryk på på midten af kontrolhjulet.
    Billedet roteres mod urets retning. Billedet roteres, når du trykker på på midten. Hvis du én gang roterer billedet, forbliver billedet roteret, selv efter produktet er slukket.

Bemærk!

  • Du kan ikke rotere filmene.
  • Du kan muligvis ikke rotere billeder, som er optaget vha. andre produkter.
  • Når du viser roterede billeder på en computer, vises billederne muligvis i deres oprindelige retning afhængigt af softwaren.