Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Beskyt

Beskytter de optagede billeder mod utilsigtet sletning. -mærket vises på beskyttede billeder.

  1. MENU(Afspil) → [Beskyt] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Flere billeder:
Anvender eller annullerer beskyttelsen af flere valgte billeder.

(1) Vælg det billede som skal beskyttes, og tryk derefter på på midten af kontrolhjulet. -mærket vises i afkrydsningsfeltet. For at annullere valget skal du trykke på igen for at fjerne -mærket.

(2) Gentag trin (1) for at beskytte andre billeder.

(3) MENU [OK] → Tryk på på midten.

Alle i denne mappe
Beskytter alle stillbillederne i den valgte mappe.
Alle med denne dato:
Beskytter alle stillbilleder i det valgte datoområde.
Annul. alle i denne map.
Annullerer beskyttelsen af alle stillbilleder i den valgte mappe.
Annu. alle m. denne dato
Annullerer beskyttelsen af alle stillbilleder i det valgte datoområde.