Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

4K-stillbilledafspil.

Udsender stillbilleder i 4K-opløsning til et HDMI-tilsluttet tv, som understøtter 4K.

  1. Sluk for dette produkt og tv’et.
  2. Tilslut HDMI-terminalerne på dette produkt og tv'et vha. et HDMI-kabel (sælges separat).

  3. Tænd for tv'et og skift indgangen.
  4. Tænd for dette produkt og tryk på (Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
  5. MENU(Afspil) → [4K-stillbilledafspil.][OK].

Bemærk!

  • Denne menu er kun til rådighed med tv'er, som er kompatible med 4K. Se i betjeningsvejledningen til tv’et angående detaljer.