Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Fokuslås

Optager billeder med fokus låst på det ønskede motiv i autofokustilstand.

  1. MENU (Kameraindst.) → [Fokustilstand][Enkeltbilled-AF].
  2. Placer motivet indenfor AF-området og tryk udløserknappen halvvejs ned.
    Fokus låses.
  3. Fortsæt med at holde udløserknappen trykket halvvejs ned og placer motivet tilbage i den oprindelige position for at omkomponere optagelsen.
  4. Tryk udløserknappen helt ned for at optage billedet.