Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5000

Inställning av storleken/bildkvaliteten för stillbilder