Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5000

Antal lagringsbara stillbilder och den inspelningsbara tiden för filmer