Digitální fotoaparátDSC-W810

Snímání videí

  1. Zapněte napájení.
  2. Stisknutím tlačítka MOVIE zahajte nahrávání.
  3. Opětovným stisknutím tlačítka MOVIE nahrávání zastavíte.

Poznámka

  • Provozní zvuk objektivu může být zaznamenán, když je aktivní funkce zoomu při nahrávání videa.
  • Podrobné informace o nepřetržitém snímání najdete v části „Doba pro nahrávání videí“.

    Po zastavení nahrávání můžete opětovným stisknutím tlačítka MOVIE nahrávání spustit znovu. V závislosti na teplotě při snímání se může nahrávání automaticky zastavit, čímž se chrání fotoaparát.