Digitální fotoaparátDSC-W810

Tisk statických snímků

Statické snímky lze tisknout následujícími metodami:

 • Tisk přímo pomocí tiskárny, která podporuje typ paměťové karty

  Podrobné informace najdete v provozních pokynech dodaných s tiskárnou.

 • Tisk pomocí počítače

  Snímky lze naimportovat do počítače pomocí softwaru PlayMemories Home a poté je vytisknout. Snímky lze vytisknout s datem.

  Podrobné informace najdete v příručce PlayMemories Home Help Guide.

 • Tisk v tiskovém centru

  Můžete také vzít paměťovou kartu do tiskárny fotografií. Pokud tiskové centrum podporuje tisk fotografií standardu DPOF, můžete na snímcích v režimu přehrávání vytvořit značku (Tisková objednávka), abyste je nemuseli znovu vybírat při tisku v tiskovém centru.

  Než data zanesete do tiskového centra, vždy si data zkopírujte (zálohujte).

Poznámka

 • Pokud chcete tisknout statické snímky v režimu [16:9], okraje mohou být oříznuty.
 • V závislosti na tiskárně nelze tisknout panoramatické snímky.