Digitální fotoaparátDSC-W810

Tisk (DPOF)

DPOF (Digital Print Order Format) je funkce, která umožňuje vybrat z paměťové karty snímky, které budete chtít později vytisknout.

U zapsaných snímků se zobrazí značka (tisková objednávka).

 1. Nastavte fotoaparát do režimu přehrávání.
 2. MENU – – požadovaný režim – na ovladači

(Toto foto):

Slouží k objednání tisku aktuálně zobrazeného snímku v režimu jednoho snímku.

(Více snímků):

Pro tisk můžete vybrat a objednat několik snímků.

 1. Po provedení kroku 2 vyberte snímek, který chcete vytisknout, a stiskněte tlačítko .

  Chcete-li výběr zrušit, opětovným stisknutím tlačítka značku zrušte.

 2. MENU – [OK] –

Poznámka

 • Značku (tisková objednávka) nelze přidat k následujícím snímkům:
  • Videa
  • Snímky v interní paměti
 • Značku (tisková objednávka) lze přidat maximálně k 999 snímkům.

Smazání značky DPOF

Vyberte snímek, jehož zápis DPOF chcete vymazat, a poté stiskněte tlačítko na ovladači jako při tvorbě značky . Značka zmizí a zápis DPOF se vymaže.