Digitální fotoaparátDSC-W810

Detekce obličejů

Pokud je použita funkce Detekce obličejů, fotoaparát rozpoznává obličeje objektů a automaticky upraví zaostření, blesk, expozici, vyvážení bílé a nastavení redukce červených očí.

  1. MENU – (Detekce obličejů) – požadovaný režim

(Vyp.):

Funkci Detekce obličejů nelze použít.

(Auto)(výchozí nastavení):

Slouží k výběru obličeje, na který fotoaparát automaticky zaostří.

Poznámka

  • Možnost [Vyp.] není k dispozici, pokud je možnost [Samospoušť] nastavena na hodnotu [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní portrét dvou osob].
  • Možnost [Detekce obličejů] lze vybrat, pouze když je režim ostření nastaven na hodnotu [Více. AF] a režim měření na hodnotu [Víceb.].
  • Funkce Detekce obličejů nefunguje při použití digitálního zoomu.
  • Rozpoznat lze až osm obličejů objektů.
  • Během snímání úsměvu je možnost [Detekce obličejů] automaticky nastavena na hodnotu [Auto], i když je nastavena na hodnotu [Vyp.].